Editurk Mühəndislik Xidməti. Maks. yeddi. Hissə İmp. və Ihr. Oxumaq. Ticarət Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirkət” adlandırılacaq) olaraq biz şəxsi həyatın məxfiliyinə hörmət edirik və əhəmiyyət veririk. Bu səbəbdən 6698 saylı “Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında” Qanun (bundan sonra “KVKK”) çərçivəsində şəxsi məlumatlarınızın istifadəsi və qorunması ilə bağlı hüquqlarınız barədə sizə məlumat vermək istərdik.


a) Məlumat nəzarətçisi


Editurk Mühəndislik Xidməti. Maks. yeddi. Hissə İmp. və Ihr. Oxumaq. Ticarət Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirkət” adlandırılacaq), 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu (bundan sonra “KVKK” adlandırılacaq) və digər müvafiq qanunvericilik çərçivəsində məlumat nəzarətçisi kimi şəxsi məlumatlarınızı emal etdiyimizi bildiririk.


b) Emal edilən Fərdi Məlumatların Kateqoriyaları


KVKK və digər müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq, şəxsiyyət, ünsiyyət, maliyyə məlumatları, fiziki məkan təhlükəsizliyi, əməliyyat təhlükəsizliyi və alış-veriş məlumatları kateqoriyalarındakı şəxsi məlumatlarınız Aydınlaşdırma Mətnində göstərilən məqsədlər və hüquqi səbəblər çərçivəsində işlənəcəkdir. 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Qanunu çərçivəsində.


c) Şəxsi məlumatların hansı məqsədlə emal ediləcəyi


Şəxsi məlumatlarınız,


* Satış və marketinq siyasətlərinin icrası üçün istifadə olunan onlayn proqram sistemlərində qeydlərin aparılması,


* Şirkətin təklif etdiyi məhsul və xidmətlərdən sizə faydalanmaq üçün iş bölmələrimiz tərəfindən lazımi işlərin görülməsi,


* Müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi və artırılması,


* Şirkətin məhsul və xidmətləri ilə bağlı şikayət və təkliflərin toplanması və qiymətləndirilməsi,


* Şirkətin təklif etdiyi məhsul və xidmətlərin sizə tövsiyə edilməsi; Məhsul və xidmətlərin satışı və marketinqi üçün bazar araşdırmalarının planlaşdırılması və/yaxud icrası,


* İşgüzar münasibətlərdə iştirak edən şəxslərin hüquqi, texniki və kommersiya iş təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,


* Şirkətin giriş-çıxışlarına nəzarət etmək və ümumi ərazilərin təhlükəsizliyini təmin etmək,


* Məlumat nəzarətçisi əməliyyatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,


* Rabitə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi,


* Hüquqi işlərin təqibi və icrası,


* Maliyyə və/və ya mühasibat işlərinin yerinə yetirilməsi,


“a) qanunlarda aydın şəkildə nəzərdə tutulmuşdur”, “c) müqavilənin bağlanması və ya icrası ilə bilavasitə bağlı olması şərti ilə müqavilə tərəflərinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi zəruridir”, "ç) Məlumat nəzarətçisinin qanuni öhdəliyini yerinə yetirmək. Qanuni əsaslar çərçivəsində emal ediləcək, "e) Məlumatların işlənməsi hüququn yaradılması, həyata keçirilməsi və ya qorunması üçün məcburidir, f) Məlumatların işlənməsi qanuni maraqlar üçün məcburidir müvafiq şəxsin əsas hüquq və azadlıqlarına xələl gətirməmək şərti ilə məlumat nəzarətçisinin.


Şirkətin xidmətləri ilə bağlı kampaniyalar və yeniliklər barədə sizi məlumatlandırmaq üçün şəxsi məlumatlarınız KVKK və Elektron Ticarət Qanununda göstərilən hüquqi səbəblərə uyğun olaraq açıq razılığınızla işlənəcəkdir.


d) İşlənmiş şəxsi məlumatların kimə və hansı məqsədlə ötürülə biləcəyi


Şəxsi məlumatlarınız KVKK-nın 8 (2) (a) maddələrinə uyğun olaraq, aşağıda göstərilən məqsədlər üçün məlumat subyektinin açıq razılığı alınmadan ötürüləcəkdir:


* Məhsul və xidmətlərə görə rüsumların yığılması çərçivəsində maliyyə və/və ya mühasibat işlərinin aparılması məqsədilə zəruri hallarda notariat, icra orqanları və/və ya məhkəmələrlə paylaşıla bilər.


* Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün zərurət olduqda və ya tələb əsasında müvafiq dövlət qurum və təşkilatları ilə paylaşıla bilər.


* Hüquqi prosesləri izləmək üçün məxfilik öhdəliyi çərçivəsində lazım olan qədər vəkillərimizlə paylaşıla bilər.


e) Şəxsi məlumatların toplanmasının metodu və hüquqi səbəbi


Fərdi məlumatlarınız KVKK-nın 5 (2) və 6 (2) maddələrində göstərilən hüquqi səbəblərə əsaslanaraq, bəndində göstərilən məqsədləri yerinə yetirmək üçün şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə, avtomatik və ya avtomatik olmayan üsullarla əldə edilir. (c) bu mətndə:


* Anketin doldurulması, e-poçt mesajının göndərilməsi, telefon zəngi ilə əlaqə saxlanması, internet saytına daxil olması və aidiyyəti şəxs tərəfindən sosial media platformaları vasitəsilə əlaqə saxlanılması.


* Sərgi və ya seminar səfərləri zamanı vizit kartlarının paylaşılması, həll ortağı qurum və ya təşkilatlar vasitəsilə göndərilməsi.


* Şirkət daxilində obyektin giriş-çıxışı və ümumi yerlərində təhlükəsizlik kamerası çəkilişlərinin əldə edilməsi.


f) KVKK-nın 11-ci maddəsinə əsasən hüquqlarınız


KVKK-nın 11-ci maddəsi çərçivəsində məlumat sahibi kimi hüquqlarınız var və bu hüquqlarla bağlı sorğularınızı Müvafiq Şəxs Ərizə Formasının 11-ci maddəsi və 13-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən bütün məlumatları doldurmaqla verə bilərsiniz. KVKK və Məlumat Nəzarətçisinə Müraciət Prosedurları və Prinsipləri.


* “Reşatbey mah. Atatürk Cad. Memar Semih Rüstəm Biznes Mərkəzi "Seyhan/Adana 8/801 mərtəbə" ünvanına şəxsən şirkətimizə gəlməklə,


* şəxsiyyətinizi müəyyən etmək və yanlış şəxslərə məlumat verməmək üçün yazılı şəkildə, notarius vasitəsilə və ya geri qaytarılacaq sifarişli məktubla,


* təhlükəsiz elektron imza, mobil imza və ya (əgər varsa) Şirkətimizə bildirilmiş və sistemlərimizdə qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanından istifadə edərək [email protected] ünvanına e-poçt göndərməklə,


yaxud gələcəkdə Şuranın müəyyən edəcəyi digər üsullarla.


g) Şəxsi məlumatların saxlanma müddəti


Şirkət fərdi məlumatların emalı məqsədi aradan qalxan və Qanunlarla və digər müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məcburi saxlama müddətləri bitən kimi şəxsi məlumatları silir, məhv edir və ya anonimləşdirir.


h) Dəyişikliklər və Yeniləmələr


Bu aydınlaşdırma mətni 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanun və digər müvafiq qanunvericilik aktları çərçivəsində hazırlanmışdır. Müvafiq qanunvericiliyə və/və ya Şirkətin fərdi məlumatların emalı məqsəd və siyasətlərinə uyğun olaraq yuxarıda qeyd olunan açıqlama mətnində zəruri dəyişikliklər edilə bilər.

Editurk